Vi fortsätter med samma priser på produkterna 2020