Decorelle startade som en tanke kring det stora och det lilla….

Vi har, sen många år, erfarenhet av stora projekt och stora förpackningar av silikatfärg till byggbranschen. Bostadshus, hela kvarter, industrilokaler, kyrkor, offentliga byggnader, ja allt som kräver stora kvantiteter färg! Åren gav erfarenheter kring produkter med hög kvalitet, stort användningsområde och många möjligheter. Tankar kring att inte bara ”sätta en kulör på fasaden” har funnits länge. Inspiration finns i 1800-talets freskmålningar i södra Europa, men även nutida utsmyckningar på husfasader.  Vackert och fantasifullt!

Tillsammans med trenden att gjuta själv, att skapa egna betongalster, såg vi en utveckling som känns både spännande och skapande! Tänk om alla som vill, kan sätta färg på sina skapelser. Men då behövs mycket mindre kvantiteter… och här vill vi vara – i det lilla, för den lilla produktionen. Och vi tror att ni är många som håller på med betong! Som gillar det råa materialet, i det lilla formatet.

Kring dessa erfarenheter, tankar och uttalade behov formade vi en företagsidé. Vi säljer och marknadsför betongfärg i det lilla formatet, till alla som vill färgsätta sina betongskapelser, eller som har uppdrag att göra fasad-utsmyckningar t.ex. i det offentliga rummet.

I april 2016 blev vi utsedda till deltagare i Ale Kommuns företagssatsning ”Webfab Ale”. Uttagningen var utformad som en tävling där man skickade in en redogörelse för företagsidén och hur man ser på entreprenörskap. I juryn satt representanter från det lokala näringslivet, Handelshögskolan i Göteborg, Business Region Göteborg och Drivhuset. Vinsten innebar att vi fick fantastisk draghjälp under ett år, med företagsutveckling, bankkontakter, nätverkande och ett kontor att hålla till i. Här tog vi avstamp för att utveckla vår idé till en fungerande verksamhet.

Centrum i verksamheten är webbutiken, där man kan beställa betongfärg, penslar och andra tillbehör. Vår vision är att också att kunna erbjuda workshops, med konstnärer samt kursledare, instruktionsfilmer och möjlighet att köpa våra produkter på mässor och marknader.